Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

9η Επιμορφωτική Συνάντηση

9η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 19/3/2015: "Αξιολόγηση Διδακτικής Προσέγγισης"Σχεδίασμα Συνάντησης
α) Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού
β) Είδη δραστηριοτήτων

Επιμορφωτικό υλικό:

8η Επιμορφωτική Συνάντηση

8η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 15/3/2015: "Εκπαιδευτικό Υλικό Γ΄"Σχεδίασμα Συνάντησης
Η αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων
α) Τα χαρακτηριστικά
β) Το εκπαιδευτικό υλικό
γ) Διδακτική και μαθησιακή αξιοποίηση


Επιμορφωτικό υλικό:

1. Η δομή των σχολικών εγχειριδίων
2. Τα χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων Ι
3. Τα χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων ΙΙ

7η Επιμορφωτική Συνάντηση

Καμάρα,
Πολύκλειτος Ρέγκος, 1939
7η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2015: "Εκπαιδευτικό Υλικό Β΄"Σχεδίασμα Συνάντησης

«Κάνω ιστορία αξιοποιώντας … εκπαιδευτικούς φακέλους, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσειοσκευές και ψηφιακό υλικό»

Επιμορφωτικό υλικό:

6η Επιμορφωτική Συνάντηση

6η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/3/2015: "Εκπαιδευτικό Υλικό Α΄"Σχεδίασμα Συνάντησης
Εργαστήριο ιστορικών πηγών. Μαθαίνω να:
α) Κατατάσσω την πηγή
β) Κατανοώ την πηγή
γ) Τοποθετώ την πηγή στο ιστορικό της πλαίσιο
δ) Αξιολογώ την πηγή

Επιμορφωτικό υλικό:

1. «Η βιογραφία μου με πηγές»-ατομική εργασία
2. «Οι ‘φωνές’ και οι ‘σιωπές’ μιας ιστορικής πηγής»-εταιρική εργασία
3. «΄Διαβάζοντας΄ πηγές» - ομαδική εργασία


Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

5η Επιμορφωτική Συνάντηση

http://culture.thessaloniki.gr/
5η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  5/3/2015: "Οι μαθησιακές διαδικασίες"
Σχεδίασμα Συνάντησης
α) Οι σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις του μαθήματος ιστορίας

β) Η ιστορική διερευνητική μάθηση
γ) Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών
δ) Ερευνητικές προσεγγίσεις

Επιμορφωτικό υλικό:
1. Παρουσίαση
2. Σημειώσεις

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

4η Επιμορφωτική Συνάντηση

http://culture.thessaloniki.gr/


4η Επιμορφωτική Συνάντηση:
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  2/3/2015: "Οι Μέθοδοι"


Σχεδίασμα Συνάντησης
α) Οι μέθοδοι του διδακτικού αντικειμένου της ιστορίας

β) Η εφαρμογή των νέων μεθόδων-στρατηγικών
γ) Ερευνητικές προσεγγίσεις


Επιμορφωτικό υλικό:
1. Παρουσίαση
2. Σημειώσεις

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

3η Επιμορφωτική Συνάντηση

http://culture.thessaloniki.gr/ 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 3η Επιμορφωτική Συνάντηση:
ΠΕΜΠΤΗ  26/2/2015: "Οι διδακτικές προτάσεις"Σχεδίασμα Συνάντησης
α) Οι νέες προτάσεις της διδακτικής της ιστορίας
β) Η εφαρμογή των αρχών της "νέας" ιστορίας
γ) Διδακτικά παραδείγματα


Επιμορφωτικό υλικό:
1. Παρουσίαση
2. Σημειώσεις